Algemene Bepalingen Fokveedag Espelo-Holten.

1. De dieren dienen tijdig te zijn aangevoerd en mogen het terrein niet eerder verlaten dan nadat hiervoor toestemming is verleend door de organisatoren.

2. Gezondheidseisen:
De aan te voeren dieren dienen te voldoen aan de op dat moment geldende eisen, die door de Gezondheidsdienst voor Dieren gesteld worden, ten aanzien van het vervoer van vee naar en van verzamelplaatsen.
De dieren dienen afkomstig te zijn van brucellose, tuberculose, leucose- en leptospirosevrije en IKB waardige bedrijven. Bedrijven die niet de status "vrij" hebben mogen geen dieren inzenden.

- Op de bedrijven, waarvan de dieren afkomstig zijn, mogen de laatste zes maanden voorafgaande aan de keuring, geen klinische verschijnselen van IBR/IPV of andere besmettelijke ziekten zijn waargenomen.
De dieren mogen geen besmettelijke huidaandoeningen vertonen,
De aangevoerde dieren (die voorzien zijn van I&R-Oormerken) moeten minimaal 21 dagen aansluitend op het herkomstbedrijf hebben verbleven. Gedurende deze periode mogen geen evenhoevige dieren aan het bedrijf zijn toegevoegd.

3. Op de uitspraak van de jury is geen beroep mogelijk.

4. De Fokveedagcommissie Espelo-Holten en de Kalver Opfok Club Holten stellen zich niet aansprakelijk voor schade aan mensen, dieren of materiaal toegebracht zowel vóór, tijdens, als na de fokveedag.

5. Deelnemers en bezoekers worden verzocht auto's op de parkeergelegenheden buiten het terrein te zetten en het terrein te betreden via de ontsmettingsbakken bij de ingang.

6. In gevallen waarin door bepalingen niet is voorzien, beslist het dagelijks bestuur. 

Rundvee Fokveedag Espelo-Holten

Secretariaat;
Anita ten Wolthuis           Oude Deventerweg 55a,           7451 LT Holten,      06-18744986

fokveedagespelo@gmail.com

© Copyright 2023 Hillman Software Systems - Alle Rechten Voorbehouden

Landing Page Builder